Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Witamy w serwisie OpenGovernment.pl

Szanowni Państwo,   

W chwili obecnej w wielu krajach instytucje publiczne przechodzą etap fundamentalnych zmian, wymuszanych przez otoczenie zewnętrzne. Chociaż działania reformatorskie realizowane przez poszczególne państwa różnią się co do szczegółów, to wszystkie podejmowane inicjatywy mają na celu poprawę wyników w organizacjach publicznych poprzez położenie nacisku na jakość usług, decentralizację, urynkowienie, współpracę między różnymi sektorami czy też wzmocnioną odpowiedzialność za rezultaty. Zarówno obywatele, jak i podmioty gospodarcze oczekują bowiem, że organizacje publiczne będą dostarczały usług na podobnym poziomie jakości jak sektor prywatny.

   Jednocześnie od kilku lat pojawia się idea/koncepcja - określona mianem otwartego rządu (ang. Open Government) - polegająca na próbie jak najszerszego włączenia w działania państwa obywateli, aby wykorzystać ich wiedzę i zaangażowanie do skuteczniejszego rozwiązywania określonych grup problemów. Jest to możliwe dzięki pojawieniu się nowej klasy narzędzi informatycznych i komunikacyjnych. Wszystko to odbywa się przy zapewnieniu coraz szerszego dostępu dla obywateli do informacjami i danych, które są w posiadaniu jednostek publicznych. Z tego względu działania otwartego rządu charakteryzują się zdecydowanie większą otwartością i gotowością do podejmowania współpracy – zarówno w relacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych - niż dotychczasowe przedsięwzięcia.

   Niniejszy serwis w całości poświęcony jest tym zagadnieniom. Zapraszamy do zapoznania się ze zgromadzonymi treściami i zachęcamy do podzielania się Państwa uwagami i spostrzeżeniami.

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl