Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Co Konstytucja RP mówi o dostępie obywateli do informacji publicznej?

Ustawodawca przyznał rangę konstytucyjną uprawnieniom obywateli do żądania informacji zarówno na temat samej władzy publicznej, jak też różnych aspektów jej działalności. Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do:

  • uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, które to prawo obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa;
  • dostępu do dokumentów oraz wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
Źródło: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl