Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Co to są „otwarte formaty”?

„Otwarty format” to sposób zapisu (lub transmisji) danych, charakteryzujący się następującymi cechami:

  • jego specyfikacja została stworzona lub jest zarządzana przez organizację działającą nie dla zysku, a jej rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani;
  • jego specyfikacja jest opublikowana i dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach druku, można ją też kopiować, dystrybuować i bezpłatnie używać;
  • wszelkie związane z danym formatem prawa autorskie, przemysłowe oraz patenty są nieodwołalnie udostępnione bez opłat;
  • nie ma żadnych ograniczeń w wykorzystaniu „otwartego formatu” – można go wykorzystywać zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych.
Źródło: 

Otwartyrzad.org.pl

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl