Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Co stanie się jeżeli wnioskodawca nie uiści opłaty za udostępnienie informacji publicznej?

W niektórych przypadkach udostępnienie informacji publicznej związane jest z pobraniem opłaty od wnioskodawcy, odpowiadającej rzeczywistym kosztom jej przygotowania (np. kopiowania dokumentów).

Nieuiszczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej podlega ściąganiu w drodze ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Źródło: 

Wyrok WSA w Warszawie: II SAB/Wa 113/10

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl