Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czego dotyczą zmiany w dyrektywie UE o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej?

13 czerwca 2013 r. Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim otwarcia możliwości ponownego wykorzystywania niektórych danych znajdujących się w posiadaniu bibliotek, muzeów i archiwów. Zmiany ustanawiają również zasadę, że wszystkie dokumenty publicznie dostępne (jeżeli nie zostały w sposób wyraźny określone w ustawie) mogą być ponownie wykorzystywane.

Dyrektywa wprowadziła również zmiany w kwestii opłat, są one w dalszym ciągu dopuszczalne i mogą zostać w niektórych przypadkach (np. gdy ich udostępnianie stanowi istotny dochód instytucji lub pozostaje bez związku z wykonywanymi przez nie zadaniami publicznymi) wyliczone na więcej niż tylko krańcowe koszty. Dyrektywa postuluje też wprowadzenie niezależnego organu zajmującego się ponownym wykorzystywaniem, ale nie jest to obowiązkowe.

Źródło: 

Komisja Europejska

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl