Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy faktura VAT dokumentująca wydatki administracji publicznej jest informacją publiczną?

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi charakter informacji publicznej mają faktury VAT dokumentujące wydatki administracji publicznej.

Problemem, który wiązał się z opisywaną sprawą, była kwestia ujawnienia danych osobowych kontrahentów, zawartych w fakturach dokumentujących wydatki z funduszu sołeckiego. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, że udostępnienie faktur nie oznacza automatycznie konieczności przekazania wnioskodawcom danych osobowych. Wójt mógł w tej sytuacji rozważyć ewentualnie odmowę udzielenia informacji publicznej z uwagi na ochronę danych osobowych kontrahentów albo dane te utajnić, w  związku z czym niezbędne byłoby odpowiednie przetworzenie informacji.

Źródło: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi: II SAB/Łd 99/11

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl