Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy i jaka relacja występuje pomiędzy ponownym wykorzystaniem informacji publicznej i otwartym rządem?

Zdaniem Komitetu Regionów udostępnienie informacji publicznej dla ponownego wykorzystywania będzie miało pozytywny wpływ na przejrzystość, wydajność i odpowiedzialność organów publicznych oraz przyczyni się do wzmocnienia pozycji obywateli i propagowania demokracji. Dzięki temu informacje będą przejrzyste i możliwe do sprawdzenia. Zatem ponowne wykorzystanie informacji publicznej wzmacnia ideę otwartego rządu.

Źródło: 

Opinia Komitetu Regionów „Przegląd dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwartych danych” (2012/C 391/12)

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl