Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy i w jakim zakresie powinny być udostępniane metadane?

Zdaniem Komitetu Regionów metadane stanowią ważny aspekt ponownego wykorzystania informacji publicznej. Z tego względu Komisja Europejska podjęła prace nad rekomendacją w sprawie ujednoliconego modelu metadanych, opierając się na istniejących już normach (m.in. na przepisach dotyczących metadanych w ramach dyrektywy INSPIRE).

Źródło: 

Opinia Komitetu Regionów „Przegląd dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwartych danych” (2012/C 391/12)

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl