Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy informacje przechowywane w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) będą nadawały się do automatycznego przetwarzania?

W chwili obecnej (stan na październik 2013 r.) trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zgodnie z zapisami ustawy: Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i kryteria weryfikacji zasobu informacyjnego, jego przetwarzania i udostępniania oraz standardy techniczne prowadzenia centralnego repozytorium, uwzględniając zasadę neutralności technologicznej, konieczność zapewnienia przeszukiwalności i dostępności informacji jak najszerszej grupie użytkowników, możliwości zastosowania automatyzacji procesów oraz potrzebę zapewnienia ich użyteczności i efektyw­ności.

Źródło: 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl