Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy można wnioskować o udostępnienie tylko tych informacji publicznych, które wytworzył urząd?

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym lub Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone, mają być udostępnione po otrzymaniu stosowanego wniosku.

Źródło: 
  • Wyrok NSA: II SA 181/02.
  • Wyrok NSA: II SA 1956/02.

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl