Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy otwarty rząd i rząd 2.0 są pojęciami tożsamymi?

Pojęcie rządu otwartego jest powszechnie stosowane zamiennie z terminem „rząd 2.0” ‒ jednak terminy te różnią się rozłożeniem akcentów. Termin „rząd 2.0” odnosi się do całej grupy innowacji w polityce i administracji, zainspirowanych przez możliwości, które przyniosły zmiany technologiczne Web 2.0. Termin „rząd 2.0” kładzie większy nacisk na działanie i znaczenie samych technologii. Tymczasem w koncepcji otwartego rządu kluczowym elementem nowego modelu jest reforma funkcjonowania instytucji państwa a nowe technologie są jedynie narzędziem ku temu.

Źródło: 

Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce, wersja robocza 8.07.2011, Warszawa 2011

Kategoria: 

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl