Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy personalia kontrahentów urzędów pobierających wynagrodzenia z publicznych pieniędzy są informacją publiczną?

Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego prawo do prywatności nie obejmuje personaliów osoby, która zawarła umowę z urzędem i korzysta na jej mocy ze środków publicznych. Jak podkreślił sąd, bez ujawniania tych danych dostęp do informacji publicznej miałby wręcz iluzoryczny charakter, ponieważ to, z kim została podpisana umowa finansowana przez urząd, nierzadko jest ważniejsze od ustalonej w niej kwoty. Można dodać, że możliwość zatajenia takich informacji otwiera furtkę dla rozmaitych nadużyć, np. nepotyzmu. Jak wynika z precedensowego wyroku Sądu Najwyższego, zgoda kontrahenta zawierającego umowę cywilną z urzędem na ujawnienie jego danych nie jest potrzebna. Urzędy publiczne są zatem zobowiązane do ujawniania imion i nazwisk osób, z którymi zawarły umowy za wynagrodzeniem.

Źródło: 

Wyrok NSA: I CSK 190/12

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl