Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy publiczne i niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej?

Szpital jako Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie, w jakim korzysta ze środków publicznych, podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, mający podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Źródło: 
  • Wyrok WSA w Lublinie: II SAB/Lu 51/12.
  • Wyrok WSA w Poznaniu: II SAB/Po 54/10.

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl