Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) będą publikowane informacje z rejestrów sądowych?

Rada Ministrów przyjęła 6 września 2013 r. stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym zaakceptowała dodanie do projektu w/w ustawy wyłączenia, które uniemożliwiłoby udostępnianie w CRIP zasobów informacyjnych z rejestrów zawierających dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe chronione ustawą o ochronie danych osobowych
Oznacza to, że rejestry sądowe (centralna baza danych ksiąg wieczystych, Krajowy Rejestr Karny, Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr zastawów) są wyłączone z obowiązku przekazywania i udostępniania informacji publicznej w CRIP.

Źródło: 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl