Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy w trybie dostępu do informacji publicznej można pytać się o wskazanie lokalizacji fotoradarów stacjonarnych?

W trybie informacji publicznej jak najbardziej możliwe jest pozyskanie dokumentacji dotyczącej usytuowania fotoradarów stacjonarnych, tj.

  • decyzji o lokalizacji w/w fotoradarów;
  • zgody zarządcy drogi (jeśli w/w decyzję podejmował inny organ) na instalację w/w urządzeń;
  • zgody Głównego Inspektora Transportu Drogowego – o której mowa w art. 20b ust. 2 Ustawy o drogach publicznych;
  • decyzji o wyborze producenta (dostawcy) w/w urządzeń;
  • dokumentacji odbioru technicznego w/w urządzeń.

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl