Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy w trybie dostępu do informacji publicznej można zwrócić się o udostępnienie opinii prawnych?

Opinia prawna sporządzona na potrzeby organu, jako dokument służący załatwianiu spraw i realizacji zadań organu - co do zasady - posiada walor informacji publicznej (dotyczy sfery faktów, jest wytworzona na potrzeby organu, dotyczy sfery jego działalności, zawiera informację o sposobie działania organów oraz sposobie załatwienia sprawy itp.).

Nie każda jednak opinia prawna, ze względu na cel jej opracowania, posiada walor informacji publicznej. Waloru informacji publicznej nie można przypisać opinii prawnej sporządzonej na potrzeby organu, jeżeli ma ona służyć w postępowaniu w konkretnej sprawie dotyczącej interesu prawnego podmiotu, który organ ten reprezentuje.

Źródło: 

Wyrok WSA w Gliwicach: IV SAB/Gl 20/10

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl