Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czy wprowadzenie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) spowoduje, że informacja publiczna przestanie być dostępna w innych trybach?

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej jest jednym z trybów dostępu do informacji publicznej. Pozostałe tryby dostępu do informacji publicznej, tj.

  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
  • dostęp na wniosek,
  • dostęp w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  • dostęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z powszechnych wyborów,

będą utrzymane w dotychczasowej formie.

Źródło: 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl