Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czym jest Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP)?

Polska, tak jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, została zobowiązana do realizacji inicjatywy polegającej na udostępnieniu informacji publicznych do ich ponownego wykorzystania. Realizując to zobowiązanie, w roku 2011 wprowadzono Ustawę z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, w ramach której zdefiniowano pojęcie „centralnego repozytorium informacji publicznej”.

W Repozytorium mają być udostępniane zasoby informacyjne rozumiane jako informacja publiczna, która ma szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. Chodzi o dane o charakterze dynamicznym, często zmieniane i aktualizowane. Powinny być przygotowane w sposób, który ułatwia ich przetwarzanie oraz ponowne wykorzystywanie w innowacyjnych aplikacjach i usługach.

Źródło: 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl