Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czym jest Global Right to Information Rating Map (Ranking Systemów Prawa do Informacji)?

Dwie organizacje Access Info Europe (AIE) i Centre for Law and Democracy uruchomiły i prowadzą internetowy serwis (dostępny pod adresem: rti-rating.org/), na którym publikowane są wyniki badania legislacji zapewniającej realizację prawa do informacji publicznej. Badanie nie mierzy jakości wdrażania tych przepisów. Ranking opiera się na 61 wskaźnikach. Dla każdego z nich kraje otrzymują punkty na skali (zazwyczaj od 0 do 2) zależnie od tego, na ile system prawny zabezpiecza realizację danego wskaźnika. Maksymalnie można otrzymać 150 punktów.

Polska w rankingu za 2013 rok uzyskała 62 punkty, podczas gdy lider – Serbia – 130. Najgorzej wypadła Austria – z 37 punktami.

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl