Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czym jest interes publiczny?

Na chwilę obecną nie ma ustawowej definicji interesu publicznego. Jest to pojęcie rozmyte. Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, za sprawę szczególnie istotną dla interesu publicznego należy uznać taką, która – ze względu na rodzaj, czas, miejsce, sposób, okoliczności rozstrzygania i późniejszej realizacji – w istotnym zakresie wpływa lub może wpływać na wykonywanie przez podmioty władzy publicznej ich uprawnień i obowiązków. Odmowa udostępnienia informacji przetworzonej z uwagi na brak interesu publicznego może nastąpić jedynie w przypadku wykazania przez podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, iż uzyskanie takiej informacji nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Oznacza to, że ciężar wykazania braku  istnienia tej szczególnej ważności dla interesu publicznego spoczywa na organie, który odmawia udzielenia informacji przetworzonej.

Źródło: 
  • Wyrok WSA w Warszawie:  II SA/ Wa 927/10.
  • Wyrok NSA: I OSK 976/11.

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl