Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czym jest koprodukcja jako typ partycypacji publicznej?

Partycypacja publiczna kojarzy się zwykle z włączaniem się obywateli w procesy decyzyjne, przebiegającym na poziomie działania organów władz publicznych – uchwałodawczych i wykonawczych. Może jednak także występować na poziomie operacyjnym. Innymi słowy, obywatele mogą uczestniczyć w funkcjonowaniu instytucji odpowiedzialnych za świadczenie wszelkiego typu usług publicznych, takich jak np.: transport publiczny, bezpieczeństwo, edukacja, kultura. Ten sposób partycypacji nosi nazwę koprodukcji – jej istotną rolą jest udział obywateli w procesie dostarczania usług, z których sami korzystają.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych wynika, że zaledwie co piąty Polak decyduje się na korzystanie przynajmniej z najprostszej formy udziału w zarządzaniu gminnymi usługami – zgłaszaniu instytucjom odpowiedzialnym za dostarczanie tych usług opinii i sugestii (w tym także protestów) dotyczących ich funkcjonowania. Rzadziej (15% mieszkańców gmin) uczestniczymy w oficjalnym procesie konsultacyjnym, jeszcze rzadziej (6%) Polacy występują w roli partnerów przedstawicieli gminnych instytucji usługowych w pracach podejmowanych z myślą o wspólnym rozwiązywaniu problemów lub projektowaniu nowych rozwiązań.

Źródło: 

Kazimierczak T., Koprodukcja, czyli „prawo do miasta” w działaniu – jak poprawić partycypację publiczną przez udział obywateli w świadczeniu usług publicznych, „Decydujmy razem”, Numer specjalny 02/2012

Kategoria: 

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl