Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czym jest portal konsultacje.gov.pl?

Portal konsultacje.gov.pl to system konsultacji on-line, który służy zbieraniu opinii na temat projektowanych dokumentów, w tym projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowanych w Ministerstwie Gospodarki oraz ich udostępnieniu jako informacji publicznej.

Narzędzie to zostało przygotowane w związku z realizacją przez Ministerstwo Gospodarki projektu pt. „Wsparcie dla opracowania i wdrożenia systemu monitoringu prac legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki (system konsultacji on-line)” (Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz wdrożenia Strategii Lizbońskiej Priorytetu V. Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, którego głównym celem jest przygotowanie i wdrożenie systemu zwiększającego transparentność konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach procesu legislacyjnego.

Źródło: 

konsultacje.gov.pl

Kategoria: 

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl