Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czym są umowy na wyłączność i jaka jest ich rola w koncepcji otwartego rządu?

Przez umowy na wyłączność należy rozumieć kontrakty zawarte między jednostkami publicznymi a stronami trzecimi, w jakikolwiek sposób ograniczające dostęp, bądź dyskryminujące inne podmioty w możliwości ponownego wykorzystania informacji publicznej. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zakazuje stosowania umów na wyłączność, zezwalając jednocześnie na ich zawieranie jedynie w ściśle określonych przypadkach.

Źródło: 

Komisja Europejska

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl