Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jak wygląda zaangażowanie Polaków w partycypację publiczną?

Instytut Spraw Publicznych wykonanych na przełomie lat 2011 i 2012 w ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych”, podjął się przeprowadzenia badania, którego celem było całościowe i kompleksowe dokonanie diagnozy stanu partycypacji publicznej w Polsce. Z badań tych wynika, że:

  • 60% Polaków deklaruje swoje zainteresowanie tym, co robią władze,
  • niespełna 31% Polaków w jakikolwiek sposób włączyło się w proces podejmowania decyzji w swoich gminach,
  • 25% Polaków poszukiwało informacji na temat decyzji podejmowanych przez władze gmin,
  • 10% z nich brało udział w konsultacjach społecznych i zgłaszało władzom swoje opinie lub sugestie dotyczące jakiejś sprawy,
  • 2,5% wspólnie z władzami wypracowywało jakieś rozwiązania,
  • 1,9% samodzielnie na zlecenie władz takie rozwiązania przygotowywało.
Źródło: 

Olech A., Sobiesiak-Penszko P., Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, „Decydujmy razem”, Numer specjalny 01/2012

Kategoria: 

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl