Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jak wystąpić o udostępnienie informacji publicznej?

Osoba zainteresowana informacją publiczną musi złożyć odpowiedni wniosek, przy czym postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej jest odformalizowane i uproszczone, a żądający informacji nie musi się wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby otrzymać informację, z wyjątkiem żądania informacji przetworzonej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest jego przedmiotem.

Brak jest wymogu pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, a ustawa nie zawiera nakazu podawania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu z kodem pocztowym, miejscowości i numeru domu.

Źródło: 
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
  • Wyrok WSA w Gdańsku: II SAB/Gd 2/13.
  • Wyrok NSA: I OSK 1277/08.
  • Wyrok WSA w Warszawie: II SAB/Wa 57/09.
  • Wyrok WSA w Gdańsku: II SAB/Gd 2/13.
  • Wyrok WSA w Warszawie: II SAB/Wa 351/12.
  • Wyrok NSA: OSK 1013/12.
  • Wikipedia – hasło poświęcone informacji publicznej.

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl