Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jaka jest wartość rynku ponownego wykorzystania informacji publicznej?

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Komisję Europejską wartość rynku ponownego wykorzystania informacji publicznej wynosi w skali całej Unii 28 mld EURO – czyli około 110 mld zł. Dla porównania deficyt Polski w roku 2013 (już po nowelizacji) wynosi 51.6 mld zł.

Ogólny zysk gospodarczy dla UE27 z faktu szerszego otwarcia informacji sektora publicznego poprzez zapewnienie łatwego dostępu wynosi ok. 40 mld EUR rocznie. Łączny bezpośredni i pośredni zysk gospodarczy z zastosowań i użytkowania ISP w skali całej gospodarki UE27 sięga 140 mld EUR rocznie.

Źródło: 

Komisja Europejska

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl