Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jaka jest według Komisji Europejskiej relacja pomiędzy ponownym wykorzystaniem informacji publicznej a otwartym dostępem do informacji naukowej?

Celem Komisji Europejskiej w obszarze informacji naukowej jest maksymalizacja korzyści związanych z technologiami informacyjnymi (internet, sieci superkomputerów, eksploracja danych) pod kątem lepszego dostępu i łatwiejszego ponownego wykorzystywania informacji naukowej. Celem polityki „otwartego dostępu” jest udostępnienie czytelnikowi w sieci artykułów naukowych i danych badawczych bez ograniczeń. Komisja Europejska zamierza podjąć działania w celu promocji udostępniania i ochrony informacji naukowej, w tym publikacji i danych pochodzących z projektów badawczych finansowanych z budżetu Unii.

Cele Komisji w tym obszarze są ściśle powiązane z celami dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej – w obydwu przypadkach dotyczą one zapewnienia w Europie szerszego dostępu do informacji publicznych i możliwości ich ponownego wykorzystywania.

Źródło: 

Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; wersja ostateczna - 2011/0430

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl