Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jaka jest według Komisji Europejskiej relacja pomiędzy ponownym wykorzystaniem informacji publicznej a digitalizacją dziedzictwa kulturowego?

Według Komisji Europejskiej digitalizacja zasobów kulturowych promuje dostęp do kultury poprzez zapewnianie łatwiejszej, powszechnej dostępności europejskiego dziedzictwa kulturowego przechowywanego przez europejskie instytucje kulturalne – książek, map, materiałów dźwiękowych, filmów, rękopisów, obiektów muzealnych itp. – dla celów zawodowych, naukowych i rozrywkowych. Jednocześnie, dzięki digitalizacji zasoby te stają się trwałym aktywem gospodarki cyfrowej, stwarzając wiele szans dla innowacji, choć pełne wykorzystanie cyfrowych dóbr kultury wciąż znajduje się w fazie embrionalnej.

Cel polegający na zapewnieniu szerokiej dostępności informacji sektora publicznego i cel polegający na udostępnieniu zdigitalizowanych dóbr kultury na potrzeby kreatywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości (polityka digitalizacji) są całkowicie spójne i wzajemnie się uzupełniają oraz pozostają całkowicie zgodne z Europejską agendą kultury i planem prac Rady w obszarze kultury.

Źródło: 

Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; wersja ostateczna - 2011/0430

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl