Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jaka jest według Komisji Europejskiej relacja pomiędzy ponownym wykorzystaniem informacji publicznej a zintegrowaną polityką morską?

We wrześniu 2010 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat dla Parlamentu Europejskiego i Rady — Wiedza o morzu 2020, mający na celu odblokowanie potencjału europejskiej wiedzy o morzu. Wyrażone w nim trójelementowe podejście – dążenie do zapewnienia możliwości łatwiejszego i tańszego wykorzystywania wiedzy o morzu, propagowanie konkurencyjności użytkowników danych o morzu oraz pogłębianie wiedzy na temat mórz i oceanów Europy – jest zgodne z polityką Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wzmacnia ją.

Źródło: 

Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; wersja ostateczna - 2011/0430

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl