Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jaka jest według Komisji Europejskiej relacja pomiędzy ponownym wykorzystaniem informacji publicznej a wspólną polityką transportową?

Zgodnie z dyrektywą 2010/40/UE Komisja Europejska przyjęła wiążące specyfikacje w celu „zapewnienia dostępnych na terenie całej Unii usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu” oraz „zapewnienia dostępnych na terenie całej Unii usług w zakresie informacji o podróżach” w związku z udostępnianiem informacji o przepisach ruchu drogowego przez organy ds. transportu i koniecznością zapewnienia podmiotom prywatnym dostępu do stosownych danych publicznych.

Tego rodzaju specyfikacje mogą wnieść istotny wkład w politykę Komisji Europejskiej w zakresie ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zapewniając obywatelom lub przedsiębiorstwom prawo dostępu i prawo do ponownego wykorzystywania informacji na temat ruchu drogowego lub publicznych informacji o transporcie dla potrzeb nowych produktów i usług opartych na wysoce dynamicznej treści takich danych. Jest to zgodne z polityką Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Źródło: 

Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; wersja ostateczna - 2011/0430

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl