Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jaki jest stan partycypacji społecznej w samorządach w Polsce?

Z badań przeprowadzonych w Instytucie Spraw Publicznych w ramach projektu „Decydujmy razem”, które miały zdiagnozować stan partycypacji publicznej w Polsce, wynika, że jest jej relatywnie najmniej w gminach miejskich, mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regulowanie lokalnych spraw publicznych są bowiem włączeni w większym stopniu. Czyli miasta są zarządzane najmniej partycypacyjnie – dotyczy to zarówno poziomu kształtowania, jak i realizacji polityk publicznych.

Źródło: 

Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, red. Olech A, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012

Kategoria: 

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl