Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jakie podmioty są obowiązane do przekazywania informacji do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP)?

Do przekazania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium, a także do systematycznego jego weryfikowania i aktualizowania obowiązane są:

  • organy administracji rządowej,
  • fundusze celowe,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Kasa Rolniczego Ubez­pieczenia Społecznego,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • państwowe instytuty badawcze,
  • państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Źródło: 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl