Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jakie relacje występują między otwartym rządem a dobrym rządzeniem (good governance)?

Koncepcja dobrego rządzenia (good governance) została wprowadzona w latach dziewięćdziesiątych XX w. przez Bank Światowy. Realizacja zasad dobrego rządzenia ma z założenia zwiększać sprawność i efektywność administracji publicznej, co z kolei jest niezbędnym krokiem umożliwiającym państwom realizację celów rozwojowych. Komisja Europejska w Białej Księdze Good governance proponuje pięć kryteriów dobrego rządzenia: przejrzystość instytucji administracyjnych, partycypację społeczeństwa w pracach administracyjnych, rozliczalność instytucji, efektywność administracji w realizacji celów polityk publicznych oraz koherencję polityk publicznych. Wartości najważniejsze dla filozofii otwartego rządu pokrywają się w dużej mierze z kryteriami dobrego rządzenia. Jednocześnie model otwartego rządu wyróżnia nacisk położony na współpracę jako kluczową formę zaangażowania (w modelu dobrego rządzenia nazywanego „partnerstwem”), pojmowanie otwartości szerzej niż tylko jako kwestię przejrzystości działań oraz wskazanie rozwiązań informatycznych i technologii cyfrowych, a także związanych z nimi nowych procesów komunikacyjnych, jako najważniejszych narzędzi służących do wprowadzania w życie tych wartości.

Źródło: 

Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce, wersja robocza 8.07.2011, Warszawa 2011

Kategoria: 

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl