Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jakie są warunki ponownego wykorzystywania informacji udostępnianej przez Rządowe Centrum Legislacji?

Od 2012 roku jedynym źródłem prawa polskiego są akty prawne opublikowane w postaci dokumentów elektronicznych. Wraz z wprowadzeniem elektronicznej publikacji aktów prawnych i wejściem w życie przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, Rządowe Centrum Legislacji przygotowało stosowne wytyczne dla podmiotów wykorzystujących te informacje.

Informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Rządowego Centrum Legislacji lub nazwy skróconej – RCL. Należy ponadto podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej. Pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana. W przypadku natomiast, jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście, w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania – oznaczenia podobnego.

W odniesieniu do aktów, które zostały opublikowane od 1 stycznia 2012 r. systemy informacji prawnej powinny prezentować zarówno nazwę dziennika w którym zostały opublikowane, jak i w metryce powinna być podana nazwa podmiotu udostępniającego – Rządowe Centrum Legislacji. Powinna być także podana informacja o dacie pobrania aktu do systemu informacji prawnej. Data ta niekoniecznie bowiem jest tożsama z datą publikacji. Ponadto, w przypadku aktów ujednolicanych przez redakcję systemu informacji prawnej, w odpowiednim miejscu, na przykład w polu uwagi od redakcji powinna zostać zamieszczona stosowna wzmianka informująca o tym, że treść aktu została przetworzona i na podstawie których publikatorów został opracowany dany akt. Dodatkowo, w każdym przypadku zalecane jest udostępnianie zdjęć oryginałów aktów prawnych, obok treści przetwarzanej, jako realizacja obowiązku udostępniania informacji nieprzetworzonej.

Tagi: 

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl