Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jakie są warunki ponownego wykorzystywania informacji udostępnianej przez Sąd Najwyższy (w zakresie orzeczeń sądowych)?

W stosunku do orzecznictwa Sądu Najwyższego sposób prezentacji musi być zgodny z regulacjami Zarządzenia nr 4/2012 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Sąd Najwyższy, Trybunał Stanu lub inne podmioty działające na ich zlecenie.

W przypadku ponownego wykorzystywania danych zawartych w zbiorach urzędowych orzeczeń Sądu Najwyższego, istnieje jedynie obowiązek podania informacji pozwalających na identyfikację zbioru urzędowego, rocznika, numeru i pozycji pod którą określone orzeczenie zostało opublikowane. W przypadku, gdy nie dochodzi do jednoczesnego przetwarzania tak udostępnionych informacji w sposób mogący rzutować na ich rozumienie, zbędne jest umieszczanie informacji o formie i zakresie przetwarzania, o ile zarazem nastąpi wyraźne wyróżnienie (oddzielenie) fragmentów pochodzących od Sądu Najwyższego lub Trybunału oraz od autora przetworzenia.

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl