Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Jakie wartości promuje „otwarty rząd”?

Trzy podstawowe  wartości „otwartego rządu” to przejrzystość, partycypacja i współpraca.

  • Przejrzystość umożliwia weryfikowanie działań instytucji publicznych i zapewnia zaufanie obywateli do polityków i instytucji. Obejmuje to dostęp do rządowych dokumentów i informacji, w szczególności do informacji o procesie stanowienia prawa, jawność procedur i procesu decyzyjnego, a także jawność aspektów finansowych funkcjonowania administracji. Ponadto przejrzystość pozwala zidentyfikować nieprawidłowości w procesie rządzenia.
  • Partycypację tradycyjnie definiuje się jako „udział obywateli w procesie podejmowania decyzji przez organa władzy”. Obejmuje ona przede wszystkim konsultacje społeczne, jest przy tym formą zaangażowania, którą inicjują odgórnie instytucje publiczne.
  • Współpraca obejmuje działania, których celem jest uzyskanie realnego wpływu na proces rządzenia, a przede wszystkim efektywne rozwiązywanie wspólnych problemów, wykraczające przy tym poza wąsko rozumiany udział w podejmowaniu decyzji. Są to zazwyczaj inicjatywy oddolne, w których obywatele, organizacje lub podmioty komercyjne inicjują współpracę z instytucjami publicznymi.
Pytania powiązane: 
Źródło: 

Centrum Cyfrowe

Kategoria: 

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl