Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Kiedy zostanie uruchomione Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP)?

W roku 2011 wprowadzono Ustawę z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, w ramach której zdefiniowano pojęcie „centralnego repozytorium informacji publicznej”. Ustawa ta nałożyła na ministra właściwego ds. informatyzacji obowiązek prowadzenia tego repozytorium. Zgodnie z zapowiedzią Ministra Boniego (złożoną we wrześniu 2013 roku) powstanie on do stycznia 2014 r.

Źródło: 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl