Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Na czym polega aktywne uczestnictwo?

Aktywne uczestnictwo to relacja oparta na partnerstwie z rządem, w której obywatele aktywnie angażują się w proces kształtowania polityki. Przyznaje obywatelom rolę w wysuwaniu propozycji rozwiązań politycznych i kształtowaniu dialogu politycznego. Odpowiedzialność za ostateczne decyzje i formułowanie polityki pozostaje jednak przy rządzie.

Źródło: 

Otwarty rząd: promowanie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim – przegląd, Polskie tłumaczenie opracowania „Open Government: Fostering Dialogue with Civil Society”, OECD, 2003

Kategoria: 

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl