Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Na czym polega mashed-up government?

Mashed-up government to model wykorzystania informacji sektora publicznego, który charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Udostępnianie nowych form prezentacji, przekształcania, łączenia oraz analizy informacji i usług publicznych poprzez podmioty spoza sfery administracji publicznej.
  • Pośredniczenie w realizacji usług (poprzez upoważnionego pełnomocnika).
  • Łączenie usług administracyjnych i biznesowych (wartość dodana) i oferowanie ich komercyjnie przez biznes.
  • Łączenie usług administracyjnych z rozwiązaniami niekomercyjnymi (wartość dodana) i oferowanie ich bezpłatnie przez obywateli czy organizacje społeczne.
Źródło: 

Wizja rozwoju ePUAP, Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Kategoria: 

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl