Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

W jaki sposób informacja publiczna powinna być udostępniana?

Zapewnienie dostępu do informacji publicznej następuje poprzez:

  • udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
  • wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu,
  • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
  • zainstalowanie urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją,
  • umieszczenie w centralnym repozytorium,
  • udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP lub centralnym repozytorium na wniosek, w formie i sposobie określonym we wniosku.
Źródło: 
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
  • Wikipedia – hasło poświęcone informacji publicznej.

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl